Aksjonærregisteret skatteetaten

Aksjonærregisteret – Skatteetaten

Aksjonærregisteret inneholder opplysninger som aksjeselskapene har rapportert inn til Skatteetaten. Uttrekket viser hvem som er aksjonær ved utgangen av siste …

Aksjonærregisteroppgaven – Skatteetaten

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker med egenkapitalbevis, skal hvert år levere en aksjonærregisteroppgave til Skatteetatens …

Søk i aksjonærregisteret

Søk i aksjonærregisteret – Se alle eierne i norske aksjeselskaper fra årene … Bare data som er gjort tilgjengelig for innsyn av Skatteetaten er søkbare på …

Aksjonærregisteret – Altinn

Altinn – Aksjonærregisteret

20. jun. 2022 — Aksjonærregisteret. Alle aksjeselskap skal hvert år sende inn en aksjonærregisteroppgave (RF-1086) til Aksjonærregisteret hos Skatteetaten.

Aksjonærregisteret – Brønnøysundregistrene

22. sep. 2017 — Har du noen spørsmål om Aksjonærregisteret, må du kontakte Skatteetaten. Du kan også ta kontakt med selskapet selv, som til enhver tid …

aksjonær, aksjonærregisteret

Hva er aksjonærregisteret – Fiken forklarer

Regnskapsord enkelt forklart

Aksjonærregisteret er et register hos Skatteetaten. Registeret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap, samt informasjon …

Aksjonærregisteroppgaven 2022 – frist 31. januar 2023 – Sticos

Aksjonærregisteroppgaven 2022 – frist 31. januar 2023

… aksjer i et selskap, og skal leveres til Skatteetatens aksjonærregister. … er at Skatteetaten trenger grunnlagsinformasjon for å lage aksjeoppgaven …

Aksjonærregisteroppgaven kan leveres fortløpende gjennom hele året, men siste frist for levering for inntektsåret 2022, er 31. januar 2023

Aksjeeierregister – Euronext VPS

Aksjeeierregister | Euronext VPS

Som aksjeselskap må du opprette og vedlikeholde et aksjonærregister/aksjebok – en … Oslo automatisk rapportere aksjonærregisteret direkte til Skatteetaten …

Oppdatert oversikt over nåværende og historiske aksjonærer Som aksjeselskap må du opprette…

Hvordan fungerer aksjonærregisteret? – Adminflow

Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

12. sep. 2022 — Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en …

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Keywords: aksjonærregisteret skatteetaten, skatteetaten aksjonærregister