Borteboerstipend kalkulator

Støttekalkulator – Lånekassen – Norge.no

Støttekalkulator – Lånekassen | Norge.no

På nettsidene til Lånekassen kan du regne ut hvor mye du kan få i stipend og lån. Resultatet kan bli anerledes dersom det er spesielle forhold inne i bildet.

Stipend og lån – Lånekassen

Stipend og lån

Stipend og lån · Utdanning i Norge · Andre utdanninger i Norge · Utdanning i Norden · Andre utdanninger i Norden · Utdanning i utlandet · Andre utdanninger utenfor …

Borteboerstipend – Lånekassen

Borteboerstipend

Hva er borteboerstipend? · det er mer enn 40 km mellom hjem og skole, eller · du bruker mer enn tre timer om dagen på å reise til og fra skolen , eller · det er …

Inntekt og formue – Lånekassen

Inntekt og formue

Foreldreinntekten har ikke noen innvirkning på utstyrsstipendet eller borteboerstipendet. … Kalkulatoren bruker inntektsgrensene for 2023.

Veilede om borteboerstipend – Læresteder – Lånekassen

Borteboerstipend

Det er kun elever i videregående opplæring, grunnskoleopplæring og lærlinger med ungdomsrett som kan ha rett til borteboerstipend.

Universitet og høgskole – Lånekassen

Universitet og høgskole

Studier ved alle universiteter og godkjente høgskoler gir rett til støtte fra Lånekassen til å ta 480 studiepoeng. Det er det samme som åtte år med …

Omgjøring av basislån til stipend – Lånekassen

Omgjøring av basislån til stipend

Grensene gjelder for kalenderåret, og ikke studieåret som går høst-vår. Hva kalkulatoren beregner. Inntekt før skatt. kr.

Lånekassen

Lanekassen.no bruker cookies til å analysere trafikken på nettstedet, slik at vi kan forbedre informasjonen og tjenestene våre. Jeg godtar. Jeg godtar ikke.

Videregående skole – Lånekassen

Videregående skole

Du må ha en studieplass før du søker. De fleste får bare utstyrsstipend, men noen får også borteboerstipend og inntektsavhengig stipend.

Lærling med ungdomsrett – Lånekassen

Lærling med ungdomsrett

Det vanligste stipendet lærlinger får, er borteboerstipend. … Borteboerstipendet blir redusert hvis du har lærlinglønn som er over grensen.

Keywords: borteboerstipend kalkulator