Moderne industribedrifter er mer digitale enn noensinne

Det er lett å se for seg at industriproduksjon, verksteder og monteringsvirksomhet i stort er bransjer som er preget av manuelt arbeid, tunge løft og tøffe forhold. I dag er imidlertid bildet et helt annet, en alt større del av mekanisk industri og annen produksjon skjer med hjelp av digitale hjelpemidler.

CAD og CAM gjør produksjonen digital

Såkalt CAD, som står for Computer Aided Design, og CAM, Computer Aided Manufacturing, står bak de store endringene i produksjonsindustrien. Moderne industrimaskiner fra en leverandør som Masentia Norge lar kunder integrere en rekke ulike produksjonstrinn direkte med CAD-programvare.

Det følger mange fordeler med CAM, det vil si når hele produksjonen er integrert med digitale hjelpemidler. Redusert tidsbruk til omstilling av maskiner er bare et aspekt, bedre kontroll over hele produksjonsflyten er en annen avgjørende årsak til at bedrifter satser på digitalisering.

Betydelige konkurransefortrinn for norske bedrifter

Norge er ikke kjent som et land med lavt kostnadsnivå, og lønningene i Norge kan være betydelig høyere enn i mange lavkostland. Det kan være en ulempe når produksjonen i stor grad er preget av manuelt arbeid, men digitalisering og automatisering fører til at lønnskostnader isolert sett ikke utgjør en like stor ulempe lenger.

En moderne industrimaskin koster omtrent det samme uansett hvor i verden man installerer den, noe som betyr at denne delen av kostnadsstrukturen vil være relativt lik for norske bedrifter og utenlandske konkurrenter. Det gjør produksjon i Norge til et mer konkurransedyktig alternativ.

I tillegg er det viktig å huske på at digitaliseringen også gjør det enklere å skreddersy produksjonen til enkeltkunder. Det kan være et ekstra stort fortrinn når det gjelder kunder som er sårbare ovenfor forstyrrelser i logistikk og leveringer. Globaliseringen har ført til stordriftsfordeler og betydelige økonomiske gevinster, men i noen situasjoner kan det være både effektivt og lønnsomt å plassere produksjonen nærmere sluttkundene – der har bedrifter i Norge et unikt fortrinn i markedet.