Altinn mva

Rapportering og betaling av mva – Altinn

Altinn – Rapportering og betaling av mva

Årlig mva-melding har leverings- og betalingsfrist 10. mars, året etter inntektsåret. Skal du søke om årlig mva-melding er fristen 1. februar i inntektsåret.

Merverdiavgift – Altinn

Altinn – Merverdiavgift

7. jul. 2022 — Merverdiavgift (mva) er en avgift som virksomheten din krever inn fra kundene dine på vegne av staten. Mva må legges på de fleste varer og …

Min MVA-konto (momskonto) – Altinn

Altinn – Min MVA-konto (momskonto)

Min MVA-konto (momskonto). Fra Skatteetaten. Momskonto for bedrifter er en tjeneste fra Skatteetaten som gir organisasjoner registrert i Enhetsregisteret …

Mva-melding (merverdiavgift) (RF-0002, RF-0004, RF-0005)

Altinn – Mva-melding (merverdiavgift) (RF-0002, RF-0004, RF-0005)

Du kan fylle ut og sende inn mva-meldingen med en av disse Altinn-rollene: Begrenset signeringsrett; Kontaktperson NUF; Regnskapsfører med signeringsrett.

Registrere virksomheter i mva-registeret – Altinn

Altinn – Registrere virksomheter i mva-registeret

På skatteetaten.no/mva kan du søke om registrering i mva-registeret. Før du registrerer selskapet må selskapet ha organisasjonsnummer og den …

Merverdiavgift (mva/moms) – krav om kompensasjon (RF-0009)

Altinn – Merverdiavgift (mva/moms) – krav om kompensasjon

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinnrollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider , Regnskapsfører uten signeringsrettighet eller Ansvarlig revisor …

Meirverdiavgift (mva/moms) – alminneleg mva-melding – Altinn

Altinn – Meirverdiavgift (mva/moms) – alminneleg mva-melding

Mva-meldinga skal leverast av dei som er registrerte i Meirverdiavgiftsregisteret, det vil seie næringsdrivande og offentlege med avgiftspliktig omsetning, …

Unntatt fra beregning av merverdiavgift – Altinn

Altinn – Unntatt fra beregning av merverdiavgift

… beregne mva på salgene dine. Da vil du heller ikke ha rett til fradrag for mva på de innkjøp du foretar til virksomheten din. Sist oppdatert 20.06.2022 …

Tilbakebetaling for private – Fra Tolletaten – Altinn

Altinn – Tilbakebetaling for private

Dette er et skjema du skal bruke når du er berettiget til å søke om tilbakebetaling av tollavgift og / eller mva fra Tolletaten.

mva-melding for omvend avgiftsplikt (RF-0005) – Altinn

Altinn – Meirverdiavgift (mva/moms) – mva-melding for omvend avgiftsplikt

Meirverdiavgift (mva/moms) – mva-melding for omvend avgiftsplikt (RF-0005) · Om denne tenesta · Trenger du hjelp?

Keywords: altinn mva