Nrk behovsmeldinger 2021

Nye behovsmeldinger høsten 2021 – Eksternavdelingen – NRK

13. sep. 2021 — Nye behovsmeldinger høsten 2021 … Eksternproduksjon står for store deler av NRKs brede tilbud til publikum og er helt avgjørende for NRKs …

Behovsmeldinger for våren 2022 – Eksternavdelingen – NRK

8. mar. 2022 — Det er vår, og det er tid for å presentere NRKs framtidige innholdsbehov. … Derfor er behovsmeldingene noe mer spisset denne våren.

Eksternavdelingen – Hjelp og informasjon – NRK

Eksternavdelingen – Hjelp og informasjon

Denne sesongen gjør vi det litt annerledes. Saksarkiv. Her finner du et knippe tidligere saker, som behovsmeldinger, utlysninger med mer.

Nye behov for våren 2021 – Eksternavdelingen – NRK

2. feb. 2021 — Nye behov for våren 2021. Her finner du en oversikt over hvilke strategiske behov NRK først og fremst vil fokusere på fremover.

Behov for innhold for strømming – Eksternavdelingen – NRK

20. sep. 2022 — NRK har et mangfoldig og bredt oppdrag som løses ved hjelp av innhold fra internproduksjon, eksternproduksjon og innkjøp.

Saksarkiv – Eksternavdelingen – NRK

12. jan. 2017 — Her finner du et knippe tidligere saker, som behovsmeldinger, utlysninger med mer. … Nye behovsmeldinger høsten 2021.

Send programforslag og pitcher til NRK – Hjelp og informasjon

For produksjonsselskaper. Forslag basert på NRKs behovsmelding. Er du en ekstern produsent som ønsker å produsere innhold for NRK? Vi vil publisere …

NRKs behovsmelding vekker bekymring (+) – Rushprint

NRKs behovsmelding vekker bekymring (+) | Rushprint

20. okt. 2021 — NRKs behovsmelding til den eksterne bransjen vekker bekymring hos de som mener å se en enda sterkere … Av Pinar Ciftci 20. oktober 2021.

Høringssvar NRK-plakaten NFF-NFR 07.02.22 – Rushprint

7. feb. 2022 — I høringsnotatet påpekes det at NRK-plakaten i sin helhet er tatt … https://www.nrk.no/eksternproduksjon/nye-behovsmeldinger-hosten-2021- …

Keywords: nrk behovsmeldinger 2021